Wat gebeurt er als je een cao niet (volledig) toepast?

7 oktober 2023

In de meeste gevallen is er een cao van toepassing omdat deze algemeen verbindend verklaard is. Dat betekent dat de cao voor de gehele sector geldt. Hoe jij erachter kan komen welke cao voor jouw organisatie van toepassing is, kun je lezen in onze vorige blog. Maar wat gebeurt er als jij je gedeeltelijk of helemaal niet aan de cao houdt?

Soort cao

Er zijn verschillende cao’s die aangeven in welke mate jij als werkgever de cao moet toepassen. Er kan sprake zijn van een minimum cao. Dat betekent dat je in het voordeel van de werknemer van de cao mag afwijken. Een cao kan ook een maximum karakter hebben. Dat houdt in dat je alleen in het nadeel van de werknemer van de cao mag afwijken. Als laatste kan er sprake zijn van een standaard cao. In dat geval mag je helemaal niet van de cao afwijken. Het kan ook zijn dat bepaalde bepalingen in een cao een minimumkarakter hebben en andere bepalingen een standaardkarakter. In dat geval geldt het niet voor de gehele cao.

Afhankelijk van de cao kan het dus toegestaan zijn om de cao niet of niet in zijn geheel toe te passen. De bepalingen in de cao zijn dan een leidraad waar jij in het voordeel of in het nadeel van een werknemer van mag afwijken.

Controle door werknemer

Een werknemer kan bij jou als werkgever aangeven dat hij vindt dat de cao niet correct wordt toegepast. Als werkgever ga je dan het gesprek met je werknemer aan om met elkaar tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan is het mogelijk om de cao-partijen in te schakelen. Een cao-partij kan tekst en uitleg geven bij een cao-bepaling.  Leidt dat ook niet tot een oplossing, dan kan zowel jij als werkgever als jouw werknemer juridisch advies inschakelen door middel van bijvoorbeeld een advocaat of een geschillencommissie.

Controle door cao-partijen

Door de cao-partijen wordt gecontroleerd of de cao correct wordt toegepast. Als de cao-partijen vermoeden dat dat niet het geval is, kan de Nederlandse Arbeidsinspectie ingeschakeld worden. De Arbeidsinspectie start een onderzoek binnen de organisatie. Na het onderzoek wordt er een rapport opgesteld, welke verstuurd wordt aan de organisatie en aan de partij die het onderzoek aangevraagd heeft. De laatstgenoemde bepaalt uiteindelijk welke vervolgstappen er gemaakt worden naar aanleiding van het rapport.

Vordering

Er zijn verschillende mogelijkheden als het gaat om de vordering die een werknemer of een cao-partij kan doen. Zo is er in de meeste cao’s een mogelijkheid tot schadevergoeding opgenomen wanneer de cao niet of niet volledig wordt nageleefd. Verder kan een werknemer bijvoorbeeld tot en met 5 jaar terug het loon of het vakantierecht vorderen. Deze kosten kunnen voor jou als werkgever hoog oplopen.

Cao en Kop & Munt

Met Kop & Munt zorgen wij ervoor dat jij de cao goed en volledig toepast. Op die manier weet je zeker dat je niet het risico loopt op een vordering van een werknemer of een cao-partij.

Wil jij zeker weten dat je de cao goed toepast? Neem dan eens contact met ons, zodat wij met je mee kunnen kijken! 

Chat openen
1
Hoi! Kunnen wij je helpen?