Wat is een cao?

2 september 2023

Veel ondernemers krijgen te maken met een cao zodra zij een eerste personeelslid in dienst nemen. Een cao wordt vaak gezien als een complex en uitgebreid document waar je als werkgever mee te maken hebt. Maar wat is precies een cao? Cao is een afkorting die staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Een cao is een overeenkomst tussen diverse partijen waarin afspraken zijn vastgelegd over arbeidsvoorwaarden.

Cao-partijen

Een cao komt tot stand doordat verschillende partijen met elkaar onderhandelen. Een cao is namelijk een overeenkomst tussen één of meerdere werkgevers, één of meerdere werkgeversorganisaties en één of meerdere werknemersorganisaties. De partijen gaan met elkaar in overleg om afspraken te maken. Na een akkoord tussen de partijen wordt het voorgelegd aan de vakbondsleden die kunnen aangeven of ze het akkoord steunen. Na de beoordeling van de vakbondsleden worden de afspraken vastgelegd in een (vernieuwde) cao.

Algemeen verbindend verklaring (AVV)

Als de partijen met elkaar tot een akkoord zijn gekomen, kan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao algemeen verbindend verklaren. Dat betekent dat de cao geldt voor alle werkgevers en werknemers in een bepaalde sector. De algemeen verbindend verklaring geldt voor de resterende looptijd van een cao.

Geldigheid

Een cao wordt altijd voor een bepaalde periode afgesloten. De maximale periode is 5 jaar, maar voor de meeste cao’s geldt een looptijd van 1 of 2 jaar. Na het verlopen van de periode kan de cao verlengd worden. Vaak vinden er in dat geval nieuwe cao-onderhandelingen plaats.

Cao en de wet

In de wet zijn allerlei algemene voorwaarden over arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Als over diezelfde arbeidsvoorwaarden afspraken staan in de cao, geldt de cao in plaats van de wet. Uiteraard mag de cao niet in strijd zijn met de wet. Het kan wel voorkomen dat een wet bepaalt dat het mogelijk is om door middel van de cao af te wijken van de wet.

Cao en Kop & Munt

Op het gebied van cao’s heeft Kop & Munt alle kennis in huis. Als je gebruik maakt van de dienstverlening van Kop & Munt kan zowel jij als werkgever als jouw werknemer bij ons terecht met vragen over de cao. Daarnaast zorgen wij ervoor dat je de arbeidsvoorwaarden uit de cao correct toepast. Kop & Munt richt zich met haar dienstverlening met name op onderstaande cao’s:

  • Bouw & Infra;
  • Afbouw;
  • Timmerindustrie;
  • Schilders (SAVG);
  • Metaal & Techniek.

Wil jij je niet meer bezig houden met een complexe cao? Neem dan contact met ons op!

Chat openen
1
Hoi! Kunnen wij je helpen?