Wat is een verzuimbeleid?

16 december 2022

In de blog Het voorkomen van ziekte hebben we beschreven dat het hebben van een verzuimbeleid van groot belang is. Het zorgt ervoor dat jij als werkgever, maar ook de werknemers, weten hoe zij met (ziekte)verzuim om moeten gaan. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden per partij vastgelegd. Het is hierbij wel belangrijk om een verzuimbeleid op te stellen dat past bij jouw organisatie en de bedrijfscultuur.

Een verzuimbeleid bestaat uit verschillende onderdelen. In deze blog leggen wij de onderdelen kort uit.

ONDERDEEL 1: ZIEKTEVERZUIMPREVENTIE

Met ziekteverzuimpreventie wordt bedoelt het voorkomen van ziekte. Als werkgever laat je in dit onderdeel zien wat je doet om ziekte binnen jouw bedrijf te voorkomen. Je gaat hierbij kijken wat de mogelijke problemen en daarbij behorende mogelijke oplossingen zijn.

ONDERDEEL 2: ZIEKTEVERZUIMPROTOCOL

Een ziekteverzuimprotocol is eigenlijk een kort stappenplan waarin uitgelegd wordt welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende partijen hebben. De rechten en plichten zijn hierdoor direct duidelijk. Door middel van een ziekteverzuimprotocol weet verder iedereen binnen de organisatie hoe er met ziekte en re-integratie wordt omgegaan.

Zorg er voor dat iedere werknemer akkoord gaat met het ziekteverzuimprotocol. Tip! Doe dit bij het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst door middel van een bijlage of het arbeidsreglement.

ONDERDEEL 3: VERZUIMTRAINING

Rond ziekteverzuim zijn er veel wettelijke verplichtingen, maar ook verschillende rechten. Zo mag een werkgever bijvoorbeeld nooit vragen naar de (medische) verzuimreden. Om op de hoogte te zijn van alle wettelijke rechten en plichten, is het verstandig om als werkgever een verzuimtraining te volgen. Naast dat je op deze manier op de hoogte bent, leer je ook hoe je een effectief en efficiënt om kunt gaan met verzuim en re-integratie.

ONDERDEEL 4: VERZUIMREGISTRATIE

Een ander onderdeel van jouw verzuimbeleid is het registreren en analyseren van de verzuimcijfers. Om verzuimcijfers te kunnen analyseren moeten de ziekmeldingen op een juiste manier geregistreerd worden. Door de cijfers periodiek te analyseren komen bepaalde patronen naar voren. Opvallende patronen kunnen bijvoorbeeld besproken worden in een verzuimgesprek. Lees in onze vorige blog alle ins en outs van een verzuimgesprek.

ONDERDEEL 5: BEGELEIDING BIJ RE-INTEGRATIE

Hoe langer de werknemer ziek is, hoe moeilijker het wordt om naar de werkvloer terug te keren. Het is daarom belangrijk om in nauw contact te blijven met de zieke werknemer en deze werknemer terug te begeleiden naar de werkvloer. Namens de arbodienst wordt er in de meeste gevallen een casemanager aangesteld die de werknemer hierbij helpt.

HET VERZUIMPAKKET BIJ KOP & MUNT HELPT!

Wij kunnen jou als werkgever ondersteunen bij jouw verzuimbeleid. Een onderdeel van het pakket Verzuim van Kop & Munt is onder andere het opstellen van een verzuimprotocol. Zo weet je zeker dat iedereen op de hoogte is van hun rechten en plichten bij ziekte. Verder kan Kop & Munt het verzuimtraject verzorgen, dat betekent dat wij de zieke werknemer terug begeleiden naar de werkvloer. Zo heb jij als werkgever de tijd om te doen waar je goed in bent; ondernemen!

Wil je meer weten over het verzuimbeleid binnen jouw organisatie? Neem dan eens contact met ons op.

Chat openen
1
Hoi! Kunnen wij je helpen?