Het voorkomen van ziekte

11 november 2022

Ziekteverzuim kun je natuurlijk niet altijd voorkomen; werknemers worden nu eenmaal ziek. Dit kan een flinke verkoudheid of een gebroken been zijn, maar ook bedrijfsongevallen kunnen ervoor zorgen dat werknemers tijdelijk niet kunnen werken. Als werkgever wil je uiteraard wel weten hoe je ziekte bij je werknemers zoveel mogelijk kunt voorkomen. In deze blog lees je wat jij als werkgever in ieder geval kunt doen. 

Risico-inventarisatie en evaluatie

Een RI&E kan helpend zijn bij het voorkomen van verzuim, maar het is voor jou als werkgever ook nog eens verplicht. Het wordt gebruikt om de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te bevorderen. In een RI&E staan alle risico’s die er binnen jouw organisatie zijn. Om deze risico’s te beperken, worden er in de RI&E ook risico-beperkende maatregelen opgenomen. Zo voorkom je ongevallen en verzuim!

Verzuimbeleid

Naast een RI&E, is ook een verzuimbeleid een goede manier om ziekte te voorkomen. Een verzuimbeleid bestaat uit verschillende onderdelen; ziekteverzuimpreventie, ziekteverzuimprotocol, verzuimtraining, verzuimregistratie en begeleiding bij re-integratie.

De genoemde onderdelen in totaal zorgen ervoor dat zowel jij als werkgever, maar ook de (zieke) werknemer, weten hoe je met ziekte en arbeidsongeschiktheid om moet gaan. De daarbij behorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden ook vastgelegd in het verzuimbeleid. Zo weet jij wat je moet doen om met ziekte om te gaan en om ziekte te voorkomen.

Duurzame inzetbaarheid

Het is belangrijk dat jouw werknemers duurzaam inzetbaar zijn. Dat betekent dat de werknemers inzetbaar zijn voor de lange termijn. Elementen zoals werkgeluk, ontwikkeling en voldoening zijn daarbij belangrijk. Het zorgt ervoor dat werknemers met plezier naar het werk gaan en hierdoor niet uitvallen. Door hier samen met je werknemers aan te werken zorg je ervoor dat een werknemer tot zijn pensioen zonder verzuim bij jou kan werken. 

Werksfeer

Het hebben van een goede werksfeer heeft een positief effect op de werknemers. Het zorgt ervoor dat werknemers gemotiveerder, effectiever en productiever zijn. Als werknemers op deze manier naar hun werk gaan, krijgen zij minder snel te maken met bijvoorbeeld een burn-out. Dit zorgt voor een lager ziekteverzuim. Oog voor de werknemer, goede werkrelaties, het nakomen van afspraken enzovoort zorgen voor een prettige werksfeer.

In gesprek met de werknemer

Om er voor te zorgen dat de werknemers duurzaam inzetbaar blijven en tevreden zijn over de werksfeer is het van belang om in gesprek te gaan met de werknemer. Dit kan je doen tijdens de jaarlijkse gesprekken, maar plan er ook eens een moment voor in om echt naar de werknemer te luisteren. Zorg ervoor dat je open bent en geen verwijten maakt, dan voelt de werknemer de ruimte om te vertellen waar zijn of haar behoeften liggen.

Het voorkomen van ziekte en Kop & Munt

Kop & Munt biedt het pakket ‘Verzuim’ aan. Kop & Munt kan je helpen bij het opstellen van een RI&E en een verzuimbeleid, maar ook bij de begeleiding van een zieke werknemer. Wij hebben nauw contact met de arbodienst, de werkgever en de zieke werknemer. Wij reageren op ziekte, maar helpen ook om ziekte te voorkomen.

Heb jij als werkgever zieke werknemers of lange verzuimgevallen? Kop & Munt helpt jou graag!

Chat openen
1
Hoi! Kunnen wij je helpen?