Welke cao moet je toepassen?

20 september 2023

Je bent een tijd geleden voor jezelf begonnen en je hebt ondertussen personeel aangenomen. De kans is groot dat je nu een cao moet toepassen. Wat een cao precies is hebben wij in een eerdere blog beschreven. Maar hoe weet je nu onder welke cao jouw organisatie valt?

Sector

De eerste stap is om na te gaan binnen welke sector jouw onderneming valt. Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een overzicht te vinden van alle cao’s. Je kunt daar bekijken welke cao’s er zijn binnen jouw branche. Daarnaast kun je zien of een cao algemeen verbindend verklaard is. Dat betekent dat de cao voor de hele bedrijfstak van toepassing is. Als dat het geval is, dan is de kans groot dat je deze cao moet toepassen.

Werkingssfeer

Als je bent nagegaan binnen welke sector jouw onderneming valt en welke cao daar mogelijk op van toepassing is, kun je cao bekijken. In de cao staat onder ‘’werkingssfeer’’ beschreven op welke bedrijven en op welke personen de cao van toepassing is. Vallen jouw bedrijfsactiviteiten en jouw werknemers hieronder? Dan is deze cao voor jouw organisatie van toepassing!

Als je twijfelt of je onder de cao valt, kun je altijd contact opnemen met een werkgevers- of brancheorganisatie. Zij zijn uiteindelijk degenen die bepalen of je onder de cao valt. Daarnaast kun je er voor kiezen om een werkingssfeeronderzoek te laten uitvoeren. De werkzaamheden binnen jouw organisatie worden dan vergeleken met de werkzaamheden die in de werkingssfeer van de cao beschreven zijn.    

Verplicht de cao toepassen

Naast dat er sprake kan zijn van een algemeen verbindend verklaarde cao, kunnen er ook andere redenen zijn dat jij als werkgever verplicht een cao moet toepassen. Je moet verplicht een cao toepassen in de volgende gevallen:

  • Jij hebt als werkgever zelf een cao afgesloten;
  • Je bent als werkgever lid van een werkgeversorganisatie die een cao hebben afgesloten;
  • Je hebt met jouw werknemer contractueel afgesproken dat je een cao toepast;  
  • Er is in jouw branche een bedrijfstak-cao die algemeen verbindend is verklaard.

Cao’s en Kop & Munt

De dienstverlening van Kop & Munt richt zich op verschillende cao’s: Bouw & Infra, Afbouw, Timmerindustrie, Schilders (SAVG) en Metaal & Techniek cao. Val jij onder één van deze cao’s? Dan kunnen wij veel voor jouw onderneming betekenen. Wij zijn namelijk op de hoogte van alle ins en outs van deze cao’s en nemen graag jouw personeelszaken uit handen, zodat jij verder kunt met ondernemen!

Wil je weten wat wij voor jouw onderneming kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

Chat openen
1
Hoi! Kunnen wij je helpen?